Pytania i odpowiedzi

 

ETAP NABORU WNIOSKÓW:

PYT. 1: Jak długo trwa nabór wniosków?

ODP: Nabór trwa 21 dni, jego początek i koniec będzie określony w ogłoszeniu konkursowym, które pojawi się na naszej stronie.

PYT. 2: Czy ze środków funduszu możemy finansować każdy rodzaj kosztów?

ODP: Ze środków funduszu można pokrywać wyłącznie te koszty, które są niezbędne do realizacji projektu. Nie wszystkie rodzaje kosztów mogą być pokryte ze środków WFMI. Pełna lista rodzajów wydatków możliwych do sfinansowania jest dostępna w Regulaminie.

PYT.3 Czy ze środków funduszu członkowie grupy nieformalnej mogą pobierać wynagrodzenie za pracę przy realizacji projektu?

ODP: Członkowie grupy nieformalnej nie mogą pobierać wynagrodzenia za pracę przy realizacji swojego działania.

PYT. 4: Gdzie możemy realizować inicjatywę?

ODP:  Wasze działania muszą być realizowane na terenie Wrocławia. Szczególnie promowane będą projekty, które wykorzystują infrastrukturę powstałą w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

PYT 5: Jakie podmioty mogą składać wnioski w ramach WFMI?

ODP: Wnioski mogą składać wyłącznie grupy nieformalne. Członkiem grupy nieformalnej nie może być osoba, która zasiada w organach statutowych organizacji pozarządowej. Grupa nie może się składać z osób, które są powiązane rodzinnie. Członkowie grupy nieformalnej muszą mieszkać i/lub uczyć się na terenie Wrocławia.

PYT 6: Jak długo może trwać Nasz projekt?

ODP: Wasz projekt może trwać maksymalnie 60 dni. Musi się mieścić w ramach czasowych określonych w ogłoszeniu o naborze. Dla każdego z naborów ustalono odmienne ramy czasowe.

 

ETAP OCENY WNIOSKÓW

PYT 7: Kto decyduje o przyznaniu środków?

ODP: Każdy wniosek oceniany jest przez niezależnych ekspertów. Na podstawie ocen ekspertów tworzona jest lista rankingowa. Grupy które uzyskają wystarczającą liczbę punktów otrzymają dofinansowanie.

PYT. 8:  Czy dostaniemy pieniądze na konto?

ODP:  Nie przekazujemy funduszy na konto członków Waszej grupy. Wszystkie płatności dokonywane są na podstawie prawidłowo sporządzonych dokumentów finansowych (faktur, rachunków) wystawionych na dane fundacji Umbrella.

PYT. 9: Czy ze środków funduszu możemy finansować nasze wynagrodzenie jako członków grupy nieformalnej?

ODP:  Członkowie grupy nieformalnej nie mogą pobierać wynagrodzenia za swoją pracę w ramach realizowanej inicjatywy.

PYT 10: Gdzie możecie dowiedzieć się więcej o Wrocławskim Funduszu Małych Inicjatyw?

ODP: Szczegółowe informacje o funduszu możecie uzyskać od naszych doradców. Godziny pracy doradców, adres i telefony dostępne w dziale KONTAKT.