Oceny

Wyniki oceny merytorycznej

Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem wniosków po ocenie eksperckiej.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WRAZ Z DECYZJĄ O DOFINANSOWANIU DOSTĘPNE TUTAJ>>>

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej wniosków złożonych w ramach I naboru Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw w roku 2017 r.

Wyniki oceny formalnej dostępne TUTAJ>>>