Oceny

Wyniki oceny merytorycznej

WYNIKI OCENY MAERYTORYCZNEJ II NABORU

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny merytorycznej wniosków złożonych w ramach II naboru Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw w roku 2017 r.

Wyniki oceny merytorycznej dostępne TUTAJ>>>

 

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ II NABORU

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej wniosków złożonych w ramach II naboru Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw w roku 2017 r.

Wyniki oceny formalnej dostępne TUTAJ>>>

 

 

 

Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem wniosków po ocenie eksperckiej I Naboru.

WYNIKI OCENY MERYTORYCZNEJ WRAZ Z DECYZJĄ O DOFINANSOWANIU DOSTĘPNE TUTAJ>>>

 

WYNIKI OCENY FORMALNEJ I NABORU

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami oceny formalnej wniosków złożonych w ramach I naboru Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw w roku 2017 r.

Wyniki oceny formalnej dostępne TUTAJ>>>