Od czego zacząć?

Mała inicjatywa w 7 krokach

1. Stwórzcie grupę, złożoną z  3 osób, która zrealizuje inicjatywę.

2. Zastanówcie się, jakie działanie chcecie realizować:

  • Co będzie ciekawe dla odbiorców waszych działań?
  • Do kogo będą skierowane działania?
  • Jakie będą korzyści z realizowanej inicjatywy?
  • Jak włączyć inne osoby w działania?
  • Kiedy i gdzie będziecie realizować działanie?
  • Jakie koszty chcecie sfinansować?

3. Zapoznajcie się z regulaminem funduszu - dostępny w dziale Dokumenty.

4. Wypełnijcie wniosek w generatorze lub w wersji papierowej. Jeśli macie pytania to nasz zespół służy pomocą. Kontakt z doradcami opisany w dziale Kontakt.

5. Po złożeniu wniosku oczekujcie na wyniki naboru, jeśli Wasz wniosek uzyskał dofinansowanie to podpiszemy z Wami umowę.

6. Rozpoczynacie realizację działania- przez cały okres realizacji, do Waszej grupy przydzielony jest opiekun projektu.

7. Po zakończeniu projektu złóżcie sprawozdanie z realizacji działań.