Nabór wniosków


Rusza II nabór wniosków w ramach Wrocławskiego Funduszu Małych Inicjatyw

Działasz w grupie nieformalnej, masz pomysł i chcesz wesprzeć społeczność lokalną?
Skorzystaj z mikrodotacji w wysokości do 5000 zł!

Szczególnie czekamy na inicjatywy realizowane w oparciu o infrastrukturę powstałą w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego.

Fundacja Wspierania Organizacji Pozarządowych „Umbrella”, Realizator projektu „Wrocławski Fundusz Małych Inicjatyw”, ogłasza drugi nabór wniosków dla grup nieformalnych, na mikrodotacje finansowane ze środków Gminy Wrocław.

na realizację projektów w jednej z poniższych sfer pożytku publicznego:

• podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
• działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
• działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
• nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
• działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży;
• kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
• wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
• ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
• turystyki i krajoznawstwa;
• promocji i organizacji wolontariatu;
• działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
• przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;

1. Kto może starać się o dotację?

Grupa nieformalna – grupa wspólnie realizująca lub planująca realizować działania w sferze pożytku publicznego składająca się z trzech pełnoletnich osób. Osoby te muszą mieszkać we Wrocławiu i/lub uczyć się we Wrocławiu w szkołach ponadgimnazjalnych lub na wyższych uczelniach. Członkami grupy nieformalnej nie mogą być osoby pełniące funkcję w organach statutowych organizacji pozarządowej w dniu składania wniosku.

2. Ile wynosi dotacja?

Minimalna kwota mikrodotacji wynosi: 1000 zł.
Maksymalna kwota mikrodotacji nie może przekraczać: 5000 zł.
Limit dostępnych środków w tym naborze: ok 200000,00 zł

3. Gdzie mogą być realizowane projekty?

Projekty mogą być realizowane wyłącznie na terenie miasta Wrocław. Preferowane będą projekty realizowane w oparciu o infrastrukturę powstałą w ramach Wrocławskiego Budżetu Obywatelskiego. Lista obiektów dofinansowanych z WBO na stronie https://www.wroclaw.pl/rozmawia/wroclawski-budzet-obywatelski

4. Do kiedy trwa nabór?

II nabór trwa od 21 sierpnia 2017 do 11 września 2017 do godziny 17:00 za pośrednictwem generatora wniosków, a w przypadku wniosków składanych w formie papierowej do 11.09.2017r. do godz. 17.00 (decyduje data wpływu).

5 .Czas realizacji projektów

Projekty można realizować w okresie od 30.09.2017 do 27.11.2017

6. Jak się zgłosić?

a. Zapoznaj się z regulaminem konkursu na stronie www.wfmi.pl

b. Wypełnij wniosek za pomocą generatora lub prześlij w wersji papierowej na adres:

Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3:
ul. Legnicka 65 54-206 Wrocław tel. +48 71 359 75 00
Godziny otwarcia Centrum dostępne w zakładce KONTAKT

7. Gdzie znajdziesz pomoc w przygotowaniu wniosku?

Wsparcie merytoryczne można uzyskać u doradców/opiekunów projektu w siedzibie Wrocławskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3 (Fundacja „UMBRELLA”) www.sektor3.wroclaw.pl godziny pracy doradców dostępne na stronie www.wfmi.pl lub drogą mailową i telefoniczną pod numerem

SZCZEGÓŁY ORAZ REGULAMIN DOTYCZĄCY NABORU WNIOSKÓW ZNAJDZIESZ NA STRONIE WWW.WFMI.PL

NIE CZEKAJ, WYPEŁNIJ WNIOSEK JUŻ DZIŚ!